Reportages

Fotoreportage

In het voetspoor van Franciscus

Het klooster in Denekamp leeft!

Het wordt weleens vergeten, maar de kerk heeft in haar lange bestaan ook veel goeds gedaan. Dat geldt zeker voor de zusters Franciscanessen van het klooster in Denekamp. Het klooster is ontstaan uit de opdracht en de wens om mensen te helpen, in het -voetspoor van de heilige Franciscus. Maar de wereld is veranderd en de zusters zijn met hun tijd meegegaan, al is hun missie dezelfde gebleven. “Vroeger draaide die hulp vooral om ouderenzorg, onderwijs en ziekenzorg,” vertelt zuster Inge Ebbeskotte. “In de huidige tijd wil en moet het klooster een oase van rust en stilte zijn, waar mensen tot zichzelf kunnen komen. Op dit moment ontvangen we vooral groepen, maar we zijn aan het denken hoe dat in de toekomst een vorm vindt. Het is de uiteindelijke opdracht om te beantwoorden aan de behoeftes van onze tijd.”

De gemiddelde leeftijd van de achtenvijftig Nederlandse zusters is vijfentachtig jaar. Om te helpen met de verzorging zijn daarom drie jongere zusters uit Indonesië overgekomen, uit de steeds meer bloeiende -religieuze gemeenschap, die daar in 1932 werd gesticht vanuit Denekamp. Maar om ook het religieuze leven en de pastorale taken te kunnen voortzetten zijn in september 2018 nog eens drie zusters overgekomen. In het klooster anno 2019 is de computer prominent aanwezig, er wordt gemusiceerd en gelachen en iedereen werkt mee, al is het maar de was opvouwen.  

Denekamp en het klooster zijn met elkaar verbonden. De zusters Franciscanessen kwamen hier in 1875 vanuit Duitsland om Rijkskanselier Bismarck te ontwijken, die overal in het land de -kloosters sloot. Ze kwamen van het moederhuis Thuine (bij Lingen). Het klooster wordt momenteel verbouwd, om de activiteiten te kunnen voortzetten die nu in Huize Elisabeth op hetzelfde terrein plaatsvinden. Maar de kapel is geopend en het is een prachtige plek om even tot rust te komen.