Reportages

Maria met kind, gezeten op een zodenbank

Sinds eind november hangt een van de oudste werken in de collectie van Rijksmuseum Twenthe weer op zaal nadat het is gerestaureerd. Maria met kind, gezeten op een zodenbank, werd rond 1450 geschilderd in de werkplaats van Dirk Bouts. Ter gelegenheid van de restauratie is het schilderij technisch onderzocht. De gevonden pigmenten in de verf bevestigen hierbij het ontstaansjaar rond 1450.

Na zijn opleiding in Haarlem verhuist Dirk Bouts naar Leuven. Hier opent hij zijn atelier. Bouts en zijn werkplaats produceren veel kleine panelen voor privé-devotie. Hierbij bekijkt de gelovige een voorstelling van Christus, Maria of een andere heilige ter opwekking van vrome gevoelens. Dit schilderij is daar ook voor bedoeld. Maria zit op een zodenbank: een bank waarvan het zitgedeelte met gras is begroeid. Dit detail, samen met de verschillende vogels op de achtergrond, wijst op de maagdelijkheid van Maria en de opstanding van Christus.